Video Results
Trnava - Wikipedia

Prvou výškovou budovou na Slovensku bol tzv. Manderlák postavený ešte pred 2. svetovou vojnou a bola to najvyššia budova Česko-Slovenska v medzivojnovom období. V Bratislave sa nachádza väčšina výškových budov na Slovensku, z ktorých veľká časť bola postavená už pred rokom 1989.
Bratislava – Wikipédia

This page was last edited on 4 June 2018, at 17:29. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply.
Category:Cities in Slovakia - Wikimedia Commons

Komplex budov kláštora a Kostola svätého Jána Krstiteľa spolu s kláštornou záhradou vďaka architektonickej ako aj umelecko-historickej hodnote patrí k najcennejším pamiatkam neskorobarokového a rokokového umenia na Slovensku. Kláštor okrem vlastného historického a spiritualistického významu je aj dôležitým pamätníkom ...
Wikipédia

Zhrnutie Regionálna samospráva bola na Slovensku uvedená do života v roku 2001, kedy boli schválené príslušné zákony a odohrali sa i prvé voľby do orgánov samosprávnych krajov. Spomedzi dôvodov, ktoré stáli vtedy za vznikom druhej úrovne samosprávy u nás, treba spomenúť dva hlavné.
slovensko kraje | Zoznam krajov na Slovensku – Wikipédia

Zvolen is a member of the Douzelage, a town twinning association of towns across the European Union.This active town twinning began in 1991 and there are regular events, such as a produce market from each of the other countries and festivals.
Zvolen - Wikipedia

This is a file from the Wikimedia Commons.Information from its description page there is shown below. Commons is a freely licensed media file repository. You can help.
File:Flag of Trenčín.svg - Wikipedia

Košice (iné názvy pozri kapitolu Názov) sú metropolou východného Slovenska a s takmer 240 000 obyvateľmi druhým najväčším mestom na Slovensku.Mesto je súčasťou Košickej aglomerácie s 367 000 obyvateľmi a Košicko-prešovskej aglomerácie, ktorá s 555 800 obyvateľmi patrí medzi najväčšie urbanizované oblasti na Slovensku.
Košice – Wikipédia

Prievidza has 6 boroughs: Staré mesto (Old Town in English), ... It was promoted to a royal free town in 1383, on the 26th of January. This meant that the town obtained privileges such as paying benefits to hold markets, choice of pastor and mayor, building mills, catching fish, the free …
Prievidza - Wikipedia

Upozornenie: Geobox je pre väčšinu prípadov príliš všeobecná a zbytočne komplexná šablóna. Pred jej použitím sa ubezpečte, či nie je k dispozícii vhodnejšia konkrétna šablóna, umožňujúca minimalizovať množstvo potrebných parametrov, dopĺňať údaje z centrálnych dátových zdrojov a pod.